15.190.1016 Pozu

Poliüretan esaslı – ESD yüzey (statik elektriği yüzeyde tutmayıp, toprağa ileten yüzey) zemin uygulaması üzerine, anti-statik, iki bileşenli, poliüretan esaslı, mat, su bazlı ve düşük emisyonlu, ESD özellikli, mat yüzey bitişli son kat kaplama malzemesi ile kaplama yapılması

Poliüretan esaslı – ESD yüzey (statik elektriği yüzeyde tutmayıp, toprağa ileten yüzey) zemin uygulaması

Yapım Şartları

  • Onaylı projesine göre hazırlanmış ve kuruması için gerekli süre beklenmiş poliüretan esaslı ESD yüzey (statik elektriği yüzeyde tutmayıp, toprağa ileten yüzey) zemin kaplaması üzerine rulo fırça ile son kat kaplama yapılması karşılığı,
  • Her türlü malzeme ve zaiyatı,
  • İşçilik araç ve gereç giderleri,
  • İş yerinde yükleme,
  • Yatay ve düşey taşıma,
  • Boşaltma ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projesindeki ölçülere göre kaplama yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.